• Trygge barn i Søreide menighet
  • Familiemiddag
  • Søndagskolen
  • Datoer konfirmasjon 2018 og 2019
  • Hverdagsmesse hver onsdag
  • Er du glad i å bake? Liker du å gjøre det hyggelig for andre?
  • Kirkeskyss!
  • Ikke gå glipp av noe!
Kalender

Kontakt oss

Søreide kirke

Steinsvikveien 19

5251 Søreidgrend

Tlf.: 55597100

Kontortid: tirsdag - fredag kl. 0900-1500

Kontortid sommer: tirsdag-fredag 1000-1200

soreide.menighet.bergen@kirken.no

Følg oss på facebook:

 

Du kan få melding på sms eller epost om det som skjer i Søreide kirke.

Nyheter

Trygge barn i Søreide menighet

Søreide menighet er opptatt av trygge rammer for barn og unge.    Les mer...

Familiemiddag

Velkommen til familiemiddag i Søreide kirke annenhver tirsdag - et møtested på ...   Les mer...

Søndagskolen

Det er søndagsskole to søndager i måneden. Her er datoene.    Les mer...

Datoer konfirmasjon 2018 og 2019

Vil du vite når det er konfirmasjoner til neste år? ...eller 2019?    Les mer...

Hverdagsmesse hver onsdag

En enkel gudstjeneste med nattverd kl. 21-21.30    Les mer...

Mellom brødre – et møte på bedehuset

-Historien om bedehuset lever videre. Slik vi ser det har vi ikke kjøpt et hus....   Les mer...

Arkiv over menighetsbladene

Her finner du et arkiv med alle menighetsbladene Refleks fra 2003 til i dag.    Les mer...

Med vaffelhjartet på rette staden

- Her er et varmt fellesskap og høyt under taket, sier Torgunn Strand med et ...   Les mer...