Kirkeskyss!
Kirkeskyss!

Kirkebilen er møtested på kirkevei.


De som vil bli hentet for å bli med på gudstjeneste, kan ringe fra kl. 10.00 søndag morgen.
Telefonnummeret er 416 04 227.
Spre det glade budskap!Kommentarer