Med vaffelhjartet på rette staden
Med vaffelhjartet på rette staden

- Her er et varmt fellesskap og høyt under taket, sier Torgunn Strand med et smil. Hun er nå hovedansvarlig for vaffelstekingen på Hjerterom i Søreide kirke, og hun vil gjerne ha flere med seg der.

Det er en frostkald og fin torsdagsformiddag i januar. Gråhvite sandstreker snurrer seg bortover gulvet i kirkegangen der barnevogner står parkert. Fra menighetssalen høres livlige lyder som forteller oss at her er flere generasjoner samlet. Praten går mellom småbarnsmødre og pensjonister, mens små babyer pludrer og ler. Luften er fylt av den gode lukten av nystekte vafler.

- Her er det veldig kjekt å være med. Vi gleder oss til hver gang, sier Berit Hop Grimen. Hun er en av vaffelstekerne Torgunn har fått med seg på laget. Selv om både Berit og Torgunn har så lang fartstid det er mulig å ha i Søreide kirke, er de begge ferske i Hjerterom-sammenheng. Hjerterom har vært et fast innslag i kirken hver torsdag i over sju år, men ikke alle har hørt at dette tilbudet finnes.

Det er flere hjemmeværende som møtes så å si hver eneste uke det er Hjerterom. Noen av dem har vært med siden startet i 2008. Kristbjørg Berge, Sissel Sæterdal og Inger Synnøve Lillebøe er blant dem, og de synes alle det er et veldig bra tiltak.

- Det er sosialt, og vaflene er gode, sier Kristbjørg. Hun kan fortelle at lesten på Hjerterom har vært den samme siden oppstarten. Klokken elleve samles alle rundt et hesteskoformet bord i menighetssalen. Der er det dekket på med kaffe, vafler og syltetøy. Den første gruppen fra babysang er ferdige med sin økt i kirkerommet, og de sitter rundt den ene enden av hesteskoen. På kortenden av bordet sitter en eldre del av menigheten. Når neste gruppe babysangere er ferdige med sin samling, kommer de også til bordet. Samtalene går, og det er ikke fritt for at lydnivået av og til kan gjøre det vanskelig å høre andre enn dem som sitter aller nærmest.

Noen av mødrene på babysang synes det kunne vært kjekt å blande seg mer med de eldre deltakerne på Hjerterom, men innrømmer at det viktigste er å treffe andre mødre som er i samme situasjon som en selv. Siv, mammaen til Ingrid Matilde, forteller at hun av og til lar de eldre få holde datteren sin. 
– De eldre synes det er kjekt å ”låne” et lite barn, forteller hun, - Kanskje vi burde blande oss litt mer?
Ane Line, Siri og Christine, mødrene til henholdsvis Andrea, June og Olav, synes samlingene på Hjerterom er en super avslutning på babysangen. Her blir de kjent med andre mødre til små barn som kanskje skal møtes mye gjennom oppveksten.
- Jeg begynte her for Andrea sin skyld, sier Ane Line, - men nå er det like mye for min egen del jeg går her.

Det krever litt å steke vafler til en så stor forsamling, men Torgunn synes ikke jobben er uoverkommelig.
- Vi lager røren hjemme, så bruker vi en tre kvarters tid på å steke dem. Det er kjekt å stå på kjøkkenet i kirken og steke, for det kommer så mange hyggelige mennesker innom.

Det er en gruppe damer som bytter på vaffelstekingen, men de skulle gjerne vært litt flere, slik at de ikke trenger å binde seg så ofte. Torgunn hadde ikke hørt om Hjerterom før hun ble spurt om å hjelpe til med vaflene i høst. Nå er hun veldig glad for at hun fikk spørsmålet, og fikk være med. Hun vil gjerne at flere kommer innom en torsdag og ser om dette er noe de kan hjelpe til med.

Klokken har blitt tolv, og folk reiser seg fra bordet. De går inn i kirkerommet for en avslutning med sang, bibellesing og lystenning. På bordene er de fleste vaffelfatene tomme.Påmelding
Kommentarer