Søndagskolen
Søndagskolen

Det er søndagsskole to søndager i måneden. Her er datoene.

Nå er det søndagskole! Mens de voksne er på gudstjeneste er søndagskolen et tilbud til barna. Barna møter opp til gudstjeneste klokken 11 og blir med på starten av gudstjenesten, deretter går vi sammen inn i peisestuen. Her synger vi litt sammen og det blir en liten andakt som er knyttet til tekstene på gudstjenesten. Så har vi gjerne noen aktiviteter og leker.


Dato for søndagskole denne våren er:
14. januar, 21. januar, 4. februar, 18. februar, 11.mars, 18. mars, 8. april, 22. april, 13. mai, 3. juni og 17.juni.

Vel møtt til søndagsskolen!
 Kommentarer