Søndagskolen
Søndagskolen

Det er søndagsskole en søndag i måneden. Her er datoene.

Nå starter søndagskolen opp igjen. Mens de voksne er på gudstjeneste er søndagskolen et tilbud til barna. Søndagskolen foregår i Søreide menighetsbarnehage. Barna møter opp til gudstjeneste klokken 11, deretter går vi sammen ned til barnehagen. Her synger vi sanger og det blir en liten andakt som er knyttet til tekstene på gudstjenesten. Deretter blir det ulike aktiviterer på slutten, før vi går tilbake til kirken.


Dato for søndagskole denne høsten er:
27. august, 17. september, 22. oktober, 19.november og 3. desember.

Vel møtt til søndagsskolen!
 12. desember 2017 | Logg inn |