Vårens datoer for Cafe19
Vårens datoer for Cafe19

Datoene for Cafe19!

Cafe19 er en klubb for barn som går i 5, 6 og 7.klasse.
Klubben varer fra kl. 19.00- 21.00
Vårens datoer er:
26. januar

23.februar

09.mars

16.mars

13.april

27.april

4.mai

25.mai

Alle er velkommen!



Kommentarer