Menighetens årsmelding for 2016
Menighetens årsmelding for 2016

Vi minner om årsmøtet søndag 19. mars kl. 13.00

Velkommen til menighetens årsmøte 19. mars kl. 13.00. Da skal vi også presentere det nye misjonsprosjektet vårt. Det er i samarbeid med Himal Partner, og har som mål å støtte videreutdanning av lærere i Nepal.

Årsmeldingen  kan du lese her./Portals/144/Arsmelding%202016.pdfPåmelding
Kommentarer