Bryllup
Bryllup

For bestilling av vielse i Søreide kirke, kontakt Kirketorget på telefon 55 59 32 10, eller pr. e-post: kirketorget.bergen@kirken.no
Kirketorgets åpningstid er 08:00 - 15:00.

Dersom en eller begge er bosatt i menigheten påløper det ingen kostnader. Kontakt Kirketorget for oppdaterte priser for vielse dersom man ikke er tilhørende til Søreide menighet.
 Kommentarer