Gravferd
Gravferd

Båret av andres hender - kommer de fleste av oss til kirken for første gang. I dåpen legger vi livet i Guds hender, og ber om hans velsignelse og omsorg.

Båret av andres hender – forlater vi også kirken når livet er slutt. Også da legger vi livet – det evige liv – i Guds hender, og ber om å bli tatt inn i hans rike.

Når en av våre nærmeste dør kontakter vi som regel et begravelsesbyrå. De gir veiledning og hjelp på veien videre. De tar kontakt med kirkekontoret for å avtale tid og sted for gravferd, og hvilken prest som skal ha ansvaret. Når presten har fått melding om en gravferd, tar han/hun kontakt med den som er oppført som kontaktperson så snart som praktisk mulig.

 

Presten avtaler så et møte med familien. Vi prøver å holde dette hjemme hos en av de nærmeste.

Søreide kirke har ikke egen kirkegård. Det er foreløpig heller ingen annen gravplass i Ytrebygda bydel. ”Vår” kirkegård ligger derfor på Øvsttun, men også andre kirkegårder i Bergen benyttes. Begravelsesbyrået kan gi veiledning om dette, men det er Kirkevergens kontor som har avgjørelsesmyndighet.

Hvis man ønsker begravelse må sermonien finne sted fra kapell eller kirke som ligger ved en kirkegård. I vårt tilfelle vil dette i utgangspunktet si Øvsttun kapell (Evt. Birkeland kirke), Fana kirke eller Solheim kapell. Ved bisettelser kan også Søreide kirke benyttes.

 

Les mer om gravferd her.

En oversikt over begravelsesbyråer i Bergen finner du herKommentarer