Trygge barn i Søreide menighet
Trygge barn i Søreide menighet

Søreide menighet er opptatt av trygge rammer for barn og unge.

Søreide menighetsråd har høsten 2017 arbeidet med å få på plass et godt system for å gjøre alt vi kan for å trygge barn og unge som er engasjerte i menigheten.

Dette har blant annet resultert i at alle frivillige og ansatte som arbeid med barn og unge blir bedt om å levere politiattest.

Videre er vi opptatt av et godt forebyggende arbeid. Vi arbeider kontinuerlig med å bevisstgjøre ledere på hvilket ansvar de har. Vi har også etablert et beredskapsutvalg som kan bistå både med oppfølging av planarbeidet og være en ressurs om noe skulle oppstå. Her kan du lese mer om planen som er etablert og hvem som er medlem i beredskapsutvalget.


BeredskapsplanKommentarer