Menighetens årsmøte og årsmelding for 2017
Menighetens årsmøte og årsmelding for 2017

Menighetens årsmøte 11. mars.

Vi ønsker alle vel møtt til menighetens årsmøte etter gudstjenesten søndag 11. mars. Årsmeldingen kan du lese på vedlegget her. /Portals/144/Arsmelding%202017.pdfKommentarer