Slutt på sommerferien - vi møtes igjen!
Slutt på sommerferien - vi møtes igjen!

Her finner du startdato og kontaktinfo til aktivitetene i Søreide kirke

OPPSTART FOR AKTIVITETENE I HØST

Aktivitet                      Dato                                              Kontakt
Babysang                    Torsdag 23. august kl. 10.00        Rikke Bergflødt-Kvamme, 928 96 886, 
                                                                                          epost: rb455@kirken.no  
Søndagsskolen           Søndag 26. august kl. 11.00         Rikke Bergflødt-Kvamme

Familiekoret                Tirsdag 4. september kl. 17.30      Klaus Klungland,  mob 930 11 490,
                                                                                          epost: klaus@klungland.org 
Familiemiddag            Tirsdag 28. august kl. 16.00          Geir Endre Kristoffersen, 936 61 444,
                                                                                          epost: gk676@kirken.no
Barnekor (4.-7.kl)        Tirsdag 28. august kl. 15.00          Rikke Bergflødt-Kvamme/Asbjørn Snilstveit
                                                                                                                                    epost: as554@kirken.no
Juniorkonfirmanter      Onsdag 5. september kl. 14.00     Geir Endre Kristoffersen  

Cafe 19  (5.-7.kl)         Fredag 24. august kl. 19.00           Jens Meyer, 411 04 507, epost: jzmeyer@gmail.com 

Tensing                       Onsdag 5. september kl. 18.00      Elise Pisani, 958 27 957, epost: episani94@gmail.com 

Krik                              Onsdag 5. september kl. 20.00     Lars Martin Hol, 996 03 671, epost lh598@kirken.no 

Jubilate                        Mandag 20. august kl. 19.30         Per Erling Eriksen, 922 91 720,
                                                                                           epost Pererlingeriksen@yahoo.no 
Hjerterom                     Torsdag 23. august kl. 11.00        Gunnar Mindestrømmen, 55 59 71 02, 
                                                                                          epost: gm865@kirken.no  
                                                                                          
Hverdagsmesse          Onsdag 29. august kl. 21.00         Gunnar Mindestrømmen

Lokalhistorisk Forum   Onsdag 12. september kl. 19.00   Kåre Søvik, tlf. 55 12 13 12

Diakonatet                   Tirsdag 11. september kl. 19.00    Solfrid Skodvin, 400 67 275, epost: oddlsko@online.no 

Bibelgruppen               Tirsdag 4. september kl. 19.30      Gerhard Berge,  901 46 788, epost: gerhard.berge@gmail.com                     


 Kommentarer