Ansatte

Sokneprest

Gunnar Mindestrømmen

tlf. 55 59 71 02

mob. 900 14 146

e-post: gm865@kirken.no

 

Kapellan

Lars Martin Hol

tlf. 55 59 71 01

mob. 996 03 671

e-post: lh598@kirken.no

 

Kantor

Asbjørn Snilstveit

tlf. 55 59 71 08

mob. 458 83 994

e-post: as554@kirken.no

Menighetspedagog

Rikke Bergflødt-Kvamme

tlf. 55 59 71 87

mob. 928 96 886

e-post: rb455@kirken.no

Administrasjonsleder

Elisabeth Rosendahl Andersen

tlf.: 55 59 71 84

mob.: 951 51 968

e-post: ea565@kirken.no

 
 

Kirketjener og frivillighetskoordinator 

Ann Kristin Hovland

mob.: 454 16 158

e-post: ah848@kirken.no

 
 

Menighetspedagog

Geir Endre Kristoffersen (permisjon)

tlf. 55 59 71 04

mob.936 61 444

e-post: gk676@kirken.no

 
 

Menighetspedagog

Eva Stokke-Zahl

Tlf. 55 59 71 04

mob. 466 20 946

e-post: es459@kirken.no