Ansatte
 

Sokneprest Gunnar Mindestrømmen

tlf. 55 59 71 02

mob.90014146

e-post: gm865@kirken.no

 

Kapellan Lars Martin Hol

tlf. 55 59 71 01

mob. 996 03 671

e-post: lh598@kirken.no

 

Kantor Eli-Johanne Rønnekleiv (permisjon)

tlf. 55 59 71 08

mob. 906 53 562

e-post: er464@kirken.no

 

Menighetspedagog Rikke Bergflødt-Kvamme (permisjon)

tlf. 55 59 71 87

mob. 928 96 886

e-post: rb455@kirken.no

 

Administrasjonsleder  Elisabeth Rosendahl Andersen

tlf.: 55 59 71 84

mob.: 951 51 968

e-post: ea565@kirken.no

 

Kirketjener og frivillighetskoordinator Ann Kristin Hovland

mob.: 454 16 158

e-post: ah848@kirken.no

 

Menighetspedagog Geir Endre Kristoffersen (permisjon)

tlf. 55 59 71 04

mob.936 61 444

e-post: gk676@kirken.no

 

Menighetspedagog Eva Stokke-Zahl

Tlf.:55 59 71 04

mob.: 466 20 946

e-post: es459@kirken.no

 
 
 
 
Kalender

19. september 2017 | Logg inn |