Søreide menighetsråd

Søreide menighetsråd har 10 faste, valgte medlemmer i tillegg til soknepresten som har fast sete i rådet. Medlemmene blir valgt for 4 år om gangen. Menigheten hatr deltatt i en prøveordning for valg som innebærer at halvparten av medlemmene velges annet hvert år. Dermed fikk vi en større kontinuitet i arbeidet.
Våren 2014 vedtok kirkemøtet å avvikle denne prøveordningen, så fra høsten 2015 vil hele menighetsrådet stå på valg hvert 4. år.

 

Medlemmer nov. 2015 - okt. 2019:

 -  Gro I. Klungland - Leder (fra jan. 2018)

 -  Lidveig Tjørve - nestleder (fra jan. 2018)

-   Roald Lindås

 -  Helene Feste

 -  Lars Peter Taule

 -  Lodve Gidske - representant til Bergen kirkelige fellesråd

 -  Anette Aarvik

 -  Wenche Rinde

 -  Even Aarvik

 -  Yasmin Balgobin

 -  Sokneprest Gunnar Mindestrømmen

 

Varamedlemmer:

 -  Astrid Angell

 -  Jens Meyer

 -  Erik Pomp

 -  Tore Grønås

 -  Magnus Haldorsen

 

MENIGHETSRÅDETS MØTEPLAN FOR VÅREN 2018

Onsdag 31. januar kl. 19.00 - menighetsrådsmøte.

Onsdag 21. februar kl. 19.00 - menighetsrådsmøte

Søndag 11. mars kl. 13.00 - menighetens årsmøte

Onsdag 21. mars kl. 19.00 - menighetsrådsmøte

Fredag 13. - lørdag 14. april - felles samling for stab og menighetsråd

Onsdag 18. april kl. 19.00 - menighetsrådsmøte

Onsdag 30. mai kl. 19.00 - menighetsrådsmøte

Onsdag 13. juni kl. 19.00 - menighetsrådsmøte/sommeravslutning

 

 

Saker som ønskes behandlet i menighetsrådet sendes til AU senest 14 dager før møtet. Saker kan sendes til: soreide.menighet.bergen@kirken.no.

Dokumenter tilknyttet menighetsrådet
Artikler tilknyttet menighetsråd

MENIGHETSMØTE OM NY SALMEBOK

MENIGHETSMØTE OM NY SALMEBOK
Søndag 16 mars blir det menighetsmøte etter gudstjenesten. I tillegg til det vanlige årsmøtet, skal menigheten denne gangen også ta stilling til om ...
Les mer..

ÅRSMELDING 2013

ÅRSMELDING 2013
Menighetens årsmelding for 2013 er nå lagt ut til gjennomsyn. Ta gjerne en titt og se alt som foregår i kirken vår i løpet av et år!
Les mer..

Møte i menighetsrådet 29. april 2014

Møte i menighetsrådet 29. april 2014
Søreide menighetsråd møtest ca 1 gong i månaden. Vi har tenkt å skriva ei lita sak på nettsidene etter kvart møte for å fortelja litt om kva som var ...
Les mer..

Møte i menighetsrådet 27. mai 2014

Søndagsskule og strategi var blant sakene i menighetsrådet denne gongen.
Les mer..

Møte i Søreide menighetsråd 19. august

Haustens første møte i Søreide menighetsråd var prega av at det er semesterstart. Vi ser ut til å vera i god rute.
Les mer..

Hvis klær kunne fortelle

Hvis klær kunne fortelle
"Hvis klær kunne fortelle" - en dokumentasjon av vold og overgrep mot barn. Bildeforedrag i Søreide kirke tirsdag 28. oktober kl. 20.
Les mer..

Menighetsrådet 21. oktober

Søreide menighetsråd hadde besøk av både prosten og representantar for Søreide menighetsbarnehage på møtet 21. oktober.
Les mer..

Menighetens årsmøte og årsmelding

Menighetens årsmøte og årsmelding
Søndag 15. mars var menighetens årsmøte. Her kan du fortsatt lese årsmeldingen for 2014.
Les mer..

Hverdagsmesse hver onsdag

Hverdagsmesse hver onsdag
En enkel gudstjeneste med nattverd kl. 21-21.30
Les mer..

Nytt menighetsråd i Søreide

Nytt menighetsråd i Søreide
Resultatet av menighetsrådsvalget
Les mer..
Kalender