Søreide kirke

Søreide menighet er en glad folkekirkemenighet! Vi har en betydelig lavere gjennomsnittsalder på våre samlinger enn det folk flest forbinder med kirken. Vi har søndagsskole knyttet til gudstjenestene, og kirkekaffen er et viktig sosialt møtepunkt i vår del av byen. Vi har et velfungerende AV-anlegg som gjør det lett å følge med på det som skjer i gudstjenesten. Kirkerommet vårt er moderne, åpent og lyst. Slik er også vår kristendomsforståelse.


Våre 4 M-ord sier det meste om Menigheten: Mangfold – Mennesker – Muligheter – Møteplass.


Søreide menighet har tilbud til mennesker i alle aldre. Vi har et godt utbygd trosopplæringsprogram, og gode aktiviteter for barn, unge, eldre og familier. 4 kor øver i kirken. Søreide menighetsbarnehage ligger vegg i vegg med kirken.


Vårt mål er:

Å hjelpe mennesker til å kjenne TILHØRIGHET til Jesus Kristus,

til den verdensvide kirke og den lokale menighet som de er døpt til.

Å hjelpe mennesker til DELTAKELSE som styrker troen og bygger menigheten.

Å gi mennesker gode OPPLEVELSER i møte med fellesskapet og Gudsnærværet.


Kirken har stått her siden 1973. Den gang var Søreide ”langt på landet”, med gårdsbruk og hytter for byfolk. Utbyggingen av området var startet, men Sandsliområdet var fremdeles å betegne som utmark. Utbyggingen skjøt for alvor fart på 80-tallet, og befolkningsveksten har vært stor siden da. Sandsli og Kokstad-området er på det nærmeste ferdig utbygd med boliger og kontorbygg, men der er fremdeles mye byggeland å ta av. Selve Søreide, der kirken ligger, er et av områdene som vil bli fortettet i årene som kommer. Kirken ligger derfor sentralt til i et attraktivt boligstrøk, tett på tusenvis av arbeidsplasser på Sandsli og Kokstad.  Det bor i dag nærmere 10.000 mennesker innenfor Søreide menighet, og folketallet øker stadig.

 

Søreide kirke er en del av Den Norske kirke. Aktuelle lenker knyttet til vår menighet følger under:

Kirkebygget

Søreide kirke ble bygget i 1973 og er tegnet av arkitekten Helge Hjertholm. På Hjertholm sine nettsider, kan du lese mer om kirkebygget og se bilder av kirken.

Kalender