Dåp

For å melde inn dåp, velg en av tre alternativer:

 

 

 

 

 

Innmelding av dåp i en kirken utenfor Bergen, ta kontakt med Kirketorget på tlf.: 55 59 32 10 eller epost kirketorget@bergen.kirken.no.


 


Dåpen er veien inn i kirken. Hos oss er det som regel små barn som blir døpt. Ved starten av livet får dermed dåpen en ekstra dimensjon: Vi kan legge hele livet vårt i Guds hender. Men uansett om vi blir døpt som barn eller voksne er dåpen først og fremst en markering av at vi tilhører den kristne menighet. Det er i dåpen vi blir medlemmer av kirken, og det er der vi blir tegnet med korsets tegn som” et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.”

 

Les mer om dåp på den norske kirke sine nettsider.

 

Hos oss er det mest vanlig med barnedåp. Derfor sender kirken ut innbydelse til dåp til alle nyfødte via Kirketorget i Bergen kirkelige fellesråd. De fleste blir døpt når de er mellom 2 og 6 måneder gamle.

 

Det hender likevel oftere og oftere at vi døper eldre barn, ungdommer og voksne også. Ingen blir noensinne for gamle til å bli døpt. Men det holder å bli døpt en gang!

 

I Søreide kirke finner dåp helst sted i vanlige gudstjenester på søndag formiddag. Vi har dåp nesten hver søndag, så det burde være lett å finne en dag som passer.

 

Dåpssamtale. Vi har en samling med dåpsforeldre i kirken før dåp. Samlingen er en torsdag kl. 1230, og datoen får dere når dere melder inn dåp.

 

Dåpsinvitasjon, i denne lenken finner du en pdf utgave av invitasjon til dåp i Søreide kirke.

Kalender