Gudstjenester i Søreide kirke

Vi feirer høymesse hver søndag klokken 1100. Unntakene er på sommeren, hvor det holdes gudstjeneste annenhver uke. I høytider og ved enkelte andre anledninger har vi gudstjenester oftere.

 

Gudstjenestene i Søreide kirke er preget av våre medlemmer som bor i området. De liker å synge, og det er ofte mange barn tilstede. Derfor har vi også et behov for en viss forutsigbarhet, og gudstjenestene varer ca en time. Vi feirer nattverd stort sett hver søndag, og vi har som regel minst en dåp hver gudstjeneste.

 

Under følger en liste over de nærmeste gudstjenestene i Søreide kirke. Ved å holde muspekeren over de ulike dagene, vil det poppe opp et vindu som forteller mer om den enkelte søndagen.


Har du lyst til å være med å gjøre en tjeneste i forbindelse med gudstjenesten, kan du ta kontakt med menighetskontoret. I forbindelse med gudstjenesten har vi mange frivillige medarbeidere som bidrar med tekstlesning, nattverdsmedhjelper, medliturg og kirkekaffe.


Søreide menighetskontor

Tlf.: 55 59 71 00

E-post: soreide.menighet@bergen.kirken.no

Gudstjenesteliste

Kalender