Dato for undervisning

Dato for undervisning
Her finner du en oversikt over når det er undervisning for de ulike gruppene.
Les mer..

Påmelding til konfirmantåret 2018/2019

Påmelding til konfirmantåret 2018/2019
Det er fortsatt mulig å melde på konfirmanter til konfirmantåret 2018/2019.
Les mer..

Konfirmasjon 2019

Konfirmasjon 2019
Her er invitasjonsbrevet som ble sendt ut våren 2018. Her står det litt informasjon om konfirmantåret.
Les mer..

Oversikt over konfirmantaktivitetene 2018/2019

Oversikt over konfirmantaktivitetene 2018/2019
Konfirmantene kan velge mellom fem forskjellige aktiviterer for konfirmantåret. Her kan du lese mer om dem.
Les mer..
Konfirmasjon

Kontakt: Lars Martin Hol

Tlf.: 55 59 71 01 e-post: lh598@kirken.no

 

Hvert år har vi mellom 120 og 150 konfirmanter i Søreide menighet. Det sier seg selv at ikke alle disse ungdommene er helt like. Derfor ønsker vi å tilby et konfirmantopplegg med mange valgmuligheter. I Søreide menighet består konfirmanttiden av tre deler:

 

Undervisning

Konfirmantene samles i mindre grupper til sammen ni ganger i løpet av konfirmasjonstiden. Her lærer vi mer om den kristne tro - hva betyr det at noe er hellig, hva er bønn, hvem er Jesus Kristus, hva tror kirken på - og hvordan kan min egen tro passe inn i dette? De som velger TenSing som aktivitet er ikke med på denne undervisningen.

 

Gudstjenester

Gudstjenesten kalles gjerne for kirkens pulsslag. Den er ikke alltid så spektakulær, den kan virke ganske uanselig, men den kommer trofast tilbake hver søndag og gir en rytme til menighetens liv. Vi vil at konfirmantene skal være til stede på minst åtte gudstjenester under konfirmasjonstiden. Foreldre og foresatte blir vi også glade for å se i stolradene. Hver søndag har vi også en utvidet kirkekaffe, noe som gjør at gudstjenesten også blir et viktig sosialt møtested for mange i nærområdet. TenSing deltar på flere konserter og gudstjenester gjennom året. Dette gjelder derfor ikke TenSing

 

Aktiviteter

Alle konfirmantene får velge en aktivitet som de deltar på. Tanken er at konfirmantene ikke bare skal få teoretisk kunnskap om hva kristen tro er - de skal også få gode opplevelser innenfor et kirkelig fellesskap.

 

 

Velkommen som konfirmant hos oss!

.


Konfirmant 2019

Konfirmantoppstart:
Torsdag 30. august kl. 1630 og kl. 1730

 

Presentasjonsgudstjeneste:
Søndag 2. september kl. 11

 

Informasjonsmøte om konfirmantåret
Søndag 2. september kl. 1230. Møtet starter opp i etterkant av presentasjonsgudstjenesten

 

Deltajert informasjon om konfirmantåret vil bli sendt til alle påmeldte konfirmanter i løpet av uke 33

 

Datoer for konfirmasjon 2019:
Lørdag 4. mai kl. 11.00 og 13.00
Søndag 5. mai kl. 11.00 og 13.00
Lørdag 11. mai kl. 11.00 og 13.00
Søndag 12. mai kl. 11.00

 

Påmelding til konfirmasjon
Påmelding til konfirmasjon 2019 starter torsdag 7. juni kl. 17. Påmelding skjer på følgende lenke: www.konfirmant.soreidekirke.no 

Ta kontakt med Lars Martin Hol eller kirkekontoret, så vil du få hjelp til å melde på konfirmanten.

 


 

 

Kalender